Wracam do domu Malarstwo

Oil on canvas 100×110.cm

Returning home is returning to myself, the landscape of Lower Silesia is hidden in myself. Grasses, branches, bushes, trees, valleys, forests of this piece of the world are in every brush move. Constant longing 🙂


Powrót do domu to powrót do samej siebie, krajobraz Dolnego Śląska mam ukryty w sobie. Trawy, gałęzie, krzaki, drzewa, doliny, lasy tego właśnie kawałka świata są w każdy poruszeniu pędzla. Ciągła tęsknota 🙂